Bảo mật WhatsApp

Chúng tôi coi sự riêng tư và bảo mật là giá trị cốt lõi

Ngay từ ngày đầu tiên, chúng tôi tạo ra WhatsApp để giúp mọi người giữ liên lạc với bạn bè, chia sẻ những thông tin quan trọng về thảm họa tự nhiên, kết nối lại với gia đình thất lạc, hay tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn. Rất nhiều trong số những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn được chia sẻ qua WhatsApp, và chúng tôi đã tích hợp tính năng mã hóa đầu-cuối trong những phiên bản ứng dụng mới nhất. Khi được mã hóa đầu-cuối, những tin nhắn, ảnh, video, tin nhắn thoại, tài liệu và những cuộc gọi được bảo mật để chúng không rơi vào tay những người có mục đích xấu.

Bảo mật mặc định

Tính năng bảo mật đầu-cuối của WhatsApp sẽ có khi bạn và những người bạn nhắn tin cùng sử dụng các phiên bản mới nhất của ứng dụng. Nhiều ứng dụng nhắn tin khác chỉ mã hóa tin nhắn giữa bạn và ứng dụng, nhưng tính năng mã hóa đầu-cuối của WhatsApp bảo đảm chỉ bạn và người bạn đang nhắn tin có thể xem những gì được gửi, và không một ai khác, kể cả WhatsApp, có thể xem chúng. Tính năng này tạo ra một khóa bảo mật cho các tin nhắn mà chỉ bạn và người nhận mới có mã bảo mật đặc biệt để mở khóa và xem chúng. Để tăng cường tính bảo mật, mỗi tin nhắn bạn gửi đều có một khóa và mã bảo mật riêng. Tất cả những việc này được thực hiện tự động: không cần bất kỳ cài đặt hoặc thao tác đặc biệt nào để bảo vệ tin nhắn.

Nói chuyện thoải mái

Cuộc gọi WhatsApp cho phép bạn nói chuyện với bạn vè và gia đình, kể cả khi họ đang ở một quốc gia khác. Giống như tin nhắn, các cuộc gọi WhatsApp được mã hóa đầu-cuối, vì thế WhatsApp hoặc bất cứ bên thứ ba nào không thể nghe chúng.

Các tin nhắn nằm trong tay bạn

Các tin nhắn luôn nằm trong tay bạn. Đó là lý do vì sao WhatsApp không lưu giữ các tin nhắn trên máy chủ một khi chúng đã được gửi đi, và tất nhiên tính năng mã hóa đầu-cuối bảo đảm rằng WhatsApp hoặc bất kỳ bên thứ ba nào không thể đọc chúng.

Có thể tự kiểm tra

WhatsApp cho phép bạn có thể tự kiểm tra liệu các cuộc gọi bạn thực hiện và các tin nhắn bạn gửi có được mã hóa đầu-cuối hay chưa. Chỉ cần đơn giản nhìn vào dấu biểu thị trong thông tin liên lạc hoặc thông tin nhóm.

Xem thêm thông tin

Xem giải thích sâu về mặt kỹ thuật về tính năng mã hóa đầu-cuối của WhatsApp, được cộng tác phát triển bởi hệ thống Open Whisper.