ความปลอดภัย WhatsApp

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยอยู่ใน DNA ของเรา

จากวันแรก เราสร้าง WhatsApp เพื่อช่วยให้คุณติดต่อกับเพื่อน แบ่งปันข้อมูลที่สำคัญระหว่างภัยพิบัติทางธรรมชาติ, เชื่อมต่อกับครอบครัวที่อยู่ห่างกัน, หรือมองหาชีวิตที่ดีกว่า บางช่วงเวลาส่วนตัวที่สุดของคุณจถูกแบ่งปันด้วย WhatsApp ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราสร้างการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางในเวอร์ชั่นล่าสุดของแอพของเรา เมื่อมีการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง ข้อความ, รูปภาพ, วิดีโอ, ข้อความเสียง, เอกสารและการโทรของคุณจะปลอดภัยจากการตกอยู่ในมือที่ไม่ถูกต้อง

ความปลอดภัยโดยค่าเริ่มต้น

การเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางของ WhatsApp ทำให้มั่นใจว่ามีเพียงคุณและคนที่คุณกำลังติดต่อด้วยสามารถอ่านข้อความที่ถูกส่งไปและไม่มีใครอ่านได้แม้แต่ WhatsApp ข้อความของคุณมีความปลอดภัยด้วยการล็อค และมีแต่ผู้รับและคุณเท่านั้นที่มีกุญแจในการไขและอ่านข้อความของคุณ สำหรับการเพิ่มการป้องกัน ทุกข้อความที่คุณส่งมีการล็อคและกุณแจที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ: ไม่ต้องเปิดการตั้งค่าหรือการตั้งค่าการแชทลับพิเศษเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อความของคุณ

พูดคุยได้อย่างอิสระ

การโทร WhatsApp ช่วยให้คุณสามารถพูดคุยกับเพื่อนและครอบครัวของคุณ แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ต่างประเทศ เช่นเดียวกับข้อความของคุณ การโทร WhatsApp มีการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง เพื่อให้ WhatsApp และบุคคลที่สามไม่สามารถรับฟังได้

ข้อความที่อยู่กับคุณ

ข้อความของคุณควรจะอยู่ในมือของคุณ นั่นเป็นเหตุผลที่ WhatsApp จะไม่จัดเก็บข้อความของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ของเราเมื่อเราส่งข้อความเหล่านั้น และการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางหมายความว่า WhatsApp และบุคคลที่สามไม่สามารถอ่านได้

เห็นด้วยตัวคุณเอง

WhatsApp ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบว่าการโทรที่คุณทำและข้อความที่คุณส่งเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง เพียงแค่มองหาตัวบ่งชี้ในข้อมูลผู้ติดต่อหรือข้อมูลกลุ่ม

ดูรายละเอียด

อ่าน คำอธิบายทางเทคนิคในเชิงลึก ของการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง ด้วยความร่วมมือในการพัฒนากับ Open Whisper Systems