WhatsApp Security

Privacy at Security ay nasa aming DNA

Sa simula pa lang, binuo namin ang WhatsApp upang tulungan kayong makipag-ugnayan sa mga kaibigan, mag-share ng mahahalagang impormasyon sa panahon ng kalamidad, makipag-ugnayan sa mga napaghiwalay na pamilya, o maghangad ng mas maginhawang buhay. Ang ilan sa inyong mga personal moments ay nase-share sa WhatsApp, kaya bumuo kami ng end-to-end encryption sa bagong bersyon ng WhatsApp. Kapag naka-end-to-end encrypted, ang mga mensahe, litrato, video, voice messages, dokumento at mga tawag ay secured upang hindi ito mapunta sa mga maling mga kamay.

Security by Default

Ang WhatsApp end-to-end encryption ay available kung ikaw at ang kaugnay ay gamit ang pinakabagong bersyon ng app. Maraming messaging apps ay nag-en-enrypt ng mensahe sa pagitan lamang ninyo at nila; ang end-to-end encryption ng WhatsApp ay tinitiyak na ikaw at ang kaugnay lang ang makakabasa, walang iba pa kahit ang WhatsApp. Ito ay dahil ang mga mensahe ay secured gamit ang lock, ikaw at ang tatanggap lang ang may espesyal na susi na kayang mag-unlock upang mabasa ang mga mensahe. Para sa pinagtibay na proteksyon, ang bawat ipinapadalang mensahe ay may unique na lock at susi. Lahat ng ito ay automatikong gumagana: walang kailangan pagahahin sa settings, o kailangang i-set up na special secret chat upang gawing secure ang mga mensahe.

Makipag-usap nang Malaya

Makipag-usap sa mga kaibigan at kapamilya kahit nasa ibayong lugar gamit ang WhatsApp Calling. Katulad ng mga mensahe, ang WhatsApp calls ay end-to-end encrypted kaya hindi ito mapapakinggan ng WhatsApp pati na rin ng mga third-parties.

Mananatiling sa Iyo ang mga Mensahe

Ang iyong mga mensahe ay dapat nasa iyong mga kamay. Kaya ang WhatsApp ay hindi nagso-store ng mga mensahe sa aming mga server kapag naipadala na, at sa pamamagitan ng end-to-end encryption, hindi ito mababasa ng WhatsApp pati na rin ng mga third-parties.

Subukan Para Malaman

Maari mong tiyakin kung ang mga tawag at mensahe ay end-to-end encrypted. Tingnan lang ang indicator sa contact info o group info.

Kunin ang mga Detalye

Basahin ang pinaglalim na teknikal na pagpapaliwanag ng WhatsApp end-to-end encryption, na pinag-unlad sa pakikipagtulungan ng Open Whisper Systems.