WhatsApp turvalisus

Privaatsus ja turvalisus on meie DNAsse kirjutatud

Esimesest päevast peale ehitasime WhatsApp’i selliselt, et see aitab sul sõpradega sidet hoida, jagada olulist infot looduskatastroofide ajal, taas kokku saada lahutatud peredega, või otsida paremat elu. Mõned sinu kõige isiklikematest hetkedest on jagatud WhatsApp’i kaudu, mille tõttu oleme oma äpi viimasesse versiooni ehitanud otsast otsani krüpteeringu. Otsast otsani krüptitult on su sõnumid, fotod, videod, häälsõnumid, dokumendid ja kõned kaitstud valedesse kätesse langemise eest.

Turvalisus on vaikimisi seatud

WhatsApp'i otsast otsani krüpteering on saadaval siis kui sina ja inimesed, kellega sõnumeid vahetate, kasutate meie äpi viimast versiooni. Paljud sõnumi saatmise äpid krüptivad ainult sõnumeid sinu ja nende vahel, aga WhatsApp’i otsast otsani krüpteering kindlustab selle, et ainult sina ja inimene, kellega suhtled, saate lugeda seda, mis on saadetud ja mittekeegi teine, isegi mitte WhatsApp. Seda sellepärast, et su sõnumid on lukuga kaitstud ja ainult sul ja sõnumi saajal on spetsiaalne võti neid lahti lukustada. Lisatud kaitse jaoks on igal sõnumil, mida saadad, ainulaadne lukk ja võti. Kõik see juhtub automaatselt: ei ole vaja seadeid sisse lülitada või seadistada spetsiaalseid salasõnumeid sõnumite kaitsmiseks.

Räägi vabalt

WhatsApp kõned võimaldavad sul sõprade ja perega rääkida isegi siis kui nad viibivad välismaal. Täpselt samamoodi nagu sinu sõnumid, on ka WhatsApp kõned otsast otsani krüptitud, et WhatsApp ja kolmandad osapooled ei saaks neid kuulata.

Sõnumid, mis jäävad sinuga

Sinu sõnumid peaksid jääma sinu kätte. Sellepärast ei säilita WhatsApp sinu sõnumeid pärast kohale toimetamist enda serverites ja otsast otsani krüpteering tähendab, et WhatsApp ja kolmandad osapooled ei saa neid niikuinii lugeda.

Vaata ja veendu ise

WhatsApp võimaldab sul ise kontrollida, kas sinu tehtud kõned ja saadetud sõnumid on otsast otsani krüptitud. Lihtsalt vaata vastavat märget kontakti info või grupi info alt.

Saa detailsemat infot

Loe põhjalikku tehnilist selgitust WhatsApp’i otsast otsani krüpteeringu kohta, mis on välja töötatud koostöös Open Whisper Systems’iga.