WhatsApp Safety Tips

Med tanke på att privata meddelanden är så personliga är din sekretess eller säkerhet viktig för oss. Dina meddelanden och samtal skyddas automatiskt av heltäckande kryptering så att ingen, inte ens WhatsApp, kan läsa eller lyssna på dem.

Vi har även utvecklat ytterligare funktioner som kan hjälpa dig vara trygg på WhatsApp.

Kontrollera dina sekretessinställningar

Ange om din profilbild, senast aktiv och om är synligt för alla, enbart kontakter eller inte för någon.

Blockera oönskade användare

Stoppa någon från att kontakta dig direkt från en chatt.

Begär kontoinfo

Få en rapport över information och inställningar för ditt WhatsApp-konto.

Rensa meddelanden i en chatt

Ta bort alla meddelanden i en individuell chatt eller gruppchatt eller alla chattar samtidigt.

Stäng av läskvitton

Välj om någon kan se om du har läst deras meddelande.

Ta bort och anmäl spam

Anmäl spam i appen.

Lämna en grupp

Lämna gruppen när du vill.

Aktivera tvåstegsverifiering

Skapa en sexsiffrig pinkod för att aktivera extra säkerhet.

Ytterligare resurser

Om du vill ha fler resurser om ämnen för användarsäkerhet besöker du dessa Vanliga frågor