Mẹo an toàn Whatsapp

Chúng tôi hiểu được bản chất của nhắn tin, vì thế sự riêng tư và bảo mật của bạn thực sự quan trọng đối với chúng tôi. Các tin nhắn và cuộc gọi của bạn được tự động bảo vệ với tính năng mã hóa đầu-cuối, vì thế không ai, kể cả WhatsApp, có thể đọc hoặc nghe chúng.

Chúng tôi cũng đang phát triển các tính năng mới giúp bạn an toàn khi sử dụng WhatsApp.

Kiểm soát các cài đặt riêng tư của bạn

Đặt ảnh đại diện, lần cuối thấy, và giới thiệu có thể được xem bởi tất cả mọi người, chỉ người trong danh bạ hoặc không ai cả.

Chặn những người không mong muốn

Chặn ai đó liên lạc với bạn trực tiếp từ một cuộc trò chuyện.

Yêu cầu Thông tin tài khoản

Nhận được một báo cáo chứa các thông tin tài khoản và cài đặt WhatsApp của bạn.

Xóa tin nhắn trong một cuộc trò chuyện

Xóa tất cả tin nhắn trong một cuộc trò chuyện cá nhân hoặc nhóm, hoặc trong tất cả các cuộc trò chuyện.

Tắt Thông báo đã đọc

Chọn ai có thể biết khi bạn đã đọc tin nhắn của họ.

Xóa và báo spam

Báo spam ngay trong ứng dụng

Rời nhóm

Rời nhóm bất cứ lúc nào.

Bật Tính năng Xác minh hai bước

Tạo một mã 6 chữ số để tăng cường bảo mật.

Các nguồn khác

Để biết thêm thông tin liên quan tới an toàn người sử dụng, vui lòng truy cập FAQ