Tham gia WhatsApp
WhatsApp là một ứng dụng nhanh, đơn giản và đáng tin cậy để trò chuyện với bất cứ ai trên thế giới. Hơn một tỷ người tại trên 180 quốc gia sử dụng WhatsApp để liên lạc với bạn bè và gia đình, bất cứ lúc nào, tại bất cứ đâu. WhatsApp không chỉ miễn phí mà còn hoạt động trên nhiều thiết bị, sử dụng ít dữ liệu — giúp thiết bị của bạn luôn được kết nối tại bất cứ đâu. Chia sẻ các khoảnh khắc, thông tin quan trọng hoặc chỉ đơn giản là trò chuyện với bạn bè qua WhatsApp vô cùng tiện lợi và bảo mật. WhatsApp giúp mọi người kết nối và chia sẻ tại bất cứ vị trí nào trên thế giới.

WhatsApp is proud to be an Equal Employment Opportunity and Affirmative Action employer. We do not discriminate based upon race, religion, color, national origin, sex, sexual orientation, gender identity, age, status as a protected veteran, status as an individual with a disability, or other applicable legally protected characteristics. Click here to read Equal Employment Opportunity is the Law.

We are committed to providing reasonable accommodations for qualified individuals with disabilities and disabled veterans in our job application procedures. If you need assistance or an accommodation due to a disability, you may contact us at accommodations-ext@fb.com or you may call us at +1 650 308 7837.

WhatsApp participates in the E-Verify program in certain locations, as required by law.