ฉันจะสามารถลบกลุ่มแชทได้อย่างไร?

ทางเดียวที่สามารถลบกลุ่มใน WhatsApp ได้คือหากคุณคือผู้ดูแลกลุ่มและลบสมาชิกแต่ละคนจากกลุ่ม หลังจากคุณลบสมาชิกออกทั้งหมดแล้ว คุณจะต้องออกจากกลุ่มเพื่อที่จะเห็นตัวเลือกในการลบกลุ่ม