Tải WhatsApp cho

Điện thoại

Truy cập whatsapp.com/dl trên điện thoại để cài đặt.

Các nền tảng khác

Nokia S40

Tải WhatsApp cho

Máy tính Mac hoặc Windows

WhatsApp phải được cài đặt trên điện thoại.
Khi nhấn vào nút Tải về, bạn đồng ý với Điều khoản & Chính sách bảo mật của chúng tôi.


Bạn đã thử WhatsApp Web để gửi và nhận tin nhắn từ trình duyệt?