WhatsAppஐ இதற்காக தரவிறக்கு

கைபேசிகள்

நிறுவுவதற்கு whatsapp.com/dl என்ற முகவரியை கைபேசியில் காணவும்.

பிற தளங்கள்

Nokia S40

WhatsAppஐ இதற்காக தரவிறக்கு

மாக் அல்லது விண்டோஸ் PC

கைபேசியில் WhatsAppஐ நிறுவ வேண்டும்.
தரவிறக்கு பொத்தானை சொடுக்குவதன் மூலம், எங்கள் நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள் Terms & Privacy Policy.


தங்கள் உலாவியில் WhatsApp Webஐ பயன்படுத்தி தகவல் அனுப்ப மற்றும் பெற முயன்றீர்க்ளா?