I-download ang WhatsApp para

Mga Phone

Puntahan ang whatsapp.com/dlsa inyong mobile phone para mag-install.

Iba pang mga platform

Nokia S40

I-download ang WhatsApp para

Mac o Windows PC

Kailangang naka-install ang WhatsApp sa inyong phone.
Sa pag-klik ng Download button, ikaw ay sumasang-ayon sa aming Mga Tuntunin at Patakaran sa Privacy.


Sinubukan mo ba ang WhatsApp Web upang magpadala at tumanggap ng mensahe mula sa browser?