Λήψη WhatsApp για

Τηλέφωνα

Επισκεφτείτε whatsapp.com/dl από το κινητό σας για εγκατάσταση.

Άλλες πλατφόρμες

Nokia S40

Λήψη WhatsApp για

Mac ή Windows PC

Το WhatsApp πρέπει να είναι εγκατεστημένο στο τηλέφωνό σας.
Πατώντας το κουμπί λήψης, συμφωνείτε με τους Terms & Privacy Policy.


Δοκιμάσατε WhatsApp Web να στείλετε και να λάβετε μηνύματα από τον περιηγητή σας;