Liên lạc với WhatsApp

Hỗ trợ WhatsApp Messenger

Để có thể hỗ trợ bạn tốt hơn, liên hệ với chúng tôi bằng cách mở WhatsApp > Cài đặt > Trợ giúp > Liên hệ chúng tôi. Bạn cũng có thể xem FAQs để biết thêm thông tin khác.

Cho chúng tôi biết bạn sử dụng WhatsApp như thế nào bằng cách lựa chọn một trong số dưới đây. Sau đó nhấn vào email được hiển thị để liên hệ chúng tôi.