Kontakin ang WhatsApp

Suporta sa WhatsApp Messenger

Upang mas mabuting gabayan kayo, kontakin kami mula sa inyong phone. Buksan ang WhatsApp > Settings > Gabay > Kontakin kami. Maaari rin kaming bisitahin sa FAQs para sa dagdag na impormasyon.

Ipaalam sa amin kung paano mo gamitin ang WhatsApp base sa mga pagpipilian sa ibaba. Pagkatapos, i-tap ang email upang kontakin kami.