تماس با واتساپ

پشتیبانی پیام رسان واتساپ

برای اینکه بهتر به شما کمک کنیم، برای تماس با ما از گوشی خود بروید به واتساپ > تنظیمات > کمک > تماس با ما. همچنین می توانید برای اطلاعات بیشتر به سوالات متداول مراجعه نمایید.

لطفا با انتخاب یکی از گزینه های زیر به ما بگویید چگونه از واتساپ استفاده می نمایید. سپس برای تماس با ما بزنید روی ای میلی که نمایان خواهد شد.