Kontakin ang WhatsApp


Suporta sa WhatsApp Messenger

Para sa mga katanungan na may kinalaman sa WhatsApp Messenger, kontakin kami

Suporta sa WhatsApp Business

Para sa mga katanungan na may kinalaman sa WhatsApp Business app, kontakin kami

WhatsApp Enterprise Solutions

Kung kayo ay interesadong subukan ang aming mga business solutions para sa mga malalaking negosyo, sagutan itong survey

Mga Tanong sa Alituntunin sa Privacy

Para sa mga katanungan na may kinalaman sa Patakaran sa Privacy, kontakin kami

Karaniwang Tanong Tungkol sa Business

Para sa ibang katanungan na may kinalaman sa business, kontakin ang aming business team sa bd@whatsapp.com

Corporate Address

WhatsApp Inc.

1601 Willow Road
Menlo Park, California 94025
Estados Unidos

Ang WhatsApp Inc. ay Delaware Corporation — File #5482270