Επικοινωνήστε με το WhatsApp


Υποστήριξη WhatsApp Messenger

Για όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το WhatsApp Messenger, contact us

Επαγγελματική Υποστήριξη WhatsApp

Για όλες τις ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή WhatsApp Business, contact us

Επιχειρηματικές Λύσεις WhatsApp

Αν ενδιαφέρεστε να δοκιμάστε τις επαγγελματικές μας λύσεις για μεγάλες επιχειρήσεις, μπορείτε να συμπληρώστε αυτό survey

Ερωτήσεις ιδιωτικού απορρήτου

Για όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Ιδιωτικό Απόρρητο, επικοινωνήστε μαζί μας.

Γενικές Επαγγελματικές Ερωτήσεις

Για όλες τις υπόλοιπες επαγγελματικές ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την επαγγελματική μας ομάδα στο bd@whatsapp.com

Εταιρική διεύθυνση

WhatsApp Inc.

1601 Willow Road
Menlo Park, California 94025
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Η WhatsApp Inc. είναι μία εταιρία στο Delaware — File #5482270