ದಯವಿಟ್ಟು WhatsApp Messenger ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.

ಈಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಆವೃತ್ತಿ 2.19.257

ಕನಿಷ್ಠ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

  • Android OS ೨.೩.೩ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ
  • ಅನಿಯಮಿತ ಅಂತರ್ಜಾಲ ದತ್ತಾಂಶ ಯೋಜನೆ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ
  • ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸಾಧನಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಮೂರನೇ-ವರ್ಗದ ಮೂಲಗಳು