...

Godkänna cookies från WhatsApp i denna läsare?

Vi använder cookies för att förstå, säkerställa, driva och leverera våra tjänster.
Läs mer om användningar och kontrollfunktioner i vår Cookie Policy.

...

Kontroll av cookies via läsarinställningar

I din läsare eller enhet kan det finnas inställningar som gör det möjligt för dig att välja om läsar-cookies skall sättas, och hur de tas bort.
Dessa kontrollfunktioner varierar från läsare till läsare, och tillverkarna kan när som helst ändra både de inställningar de tillhandahåller och hur de fungerar.
Mer information om kontroller som finns i vanliga läsare återfinns via länkarna nedan.
Vissa delar av WhatsApp-produkterna fungerar ev. Inte korrekt om du har deaktiverat läsar-cookies.
Google Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari
Safari Mobile
Opera