Tungkol sa WhatsApp

Aming App

Mahigit isang bilyong tao sa mahigit 180 bansa ay gumagamit ng WhatsApp 1 upang makipag-ugnayan sa mga kaibigan at kapamilya anumang oras, saan mang lugar. Ang WhatsApp ay libre2 at naghahandog ng simple, walang panganib, at maaasahang pang-mensahe at pangtawag, na magagamit sa phone saan mang panig ng mundo.

1 Tama, ang pangalang WhatsApp ay isang pun sa pariralang "What's Up".

2 Maaaring may data charges.

Aming Misyon

Ang WhatsApp ay nagsimula bilang alternatibo sa SMS. Ngayon, ang aming produkto ay nagsusuporta na sa pagpapadala at pagtanggap ng iba't-ibang klase ng media: gaya ng text, larawan, video, dokumento, lokasyon pati na rin mga voice calls. Ang aming mga mensahe at tawag ay secured gamit ang end-to-end encryption at walang third-party ang makakabasa o makakarinig nito kahit pa ang WhatsApp. Sa bawat desisyon sa aming mga produkto, nais namin na makipag-ugnayan ang sinuman sa alin mang panig ng mundo nang walang mga balakid.

Aming Pangkat

Ang WhatsApp ay itinatag nina Jan Koum at Brian Acton na dating nagtrabaho nang mahigit sa 20 pinagsamanag taon sa Yahoo. Ang WhatsApp ay sumali sa Facebook noong 2014, ngunit ito ay nagpatuloy na mag-operate bilang nakabukod na app na naka-pokus sa pagbubuo ng messaging serbis na gumagana nang mabilis at maaasahan, sa alin mang panig ng mundo.