మూసివేయు
WhatsApp తన నిబంధనలు మరియు గోప్యతా విధానాన్ని అప్‌డేట్ చేస్తోంది. మీరు ఈ మార్పుల గురించి మరింత ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు మరియు తరచూ అడిగే ప్రశ్నలకు సమాధానాలను ఈ సహాయ కేంద్ర సమాచార కథనంలో చూడవచ్చు.