Isara
Ia-update ng WhatsApp ang mga tuntunin at patakaran sa privacy nito. Puwede kang matuto pa tungkol sa mga pagbabagong ito rito.