Zabezpečenie WhatsApp

Ochranu súkromia a bezpečnosti máme zakorenenú v našej DNA

WhatsApp sme začali už v prvý deň budovať s cieľom pomôcť vám udržať kontakt s priateľmi, zdieľať životne dôležité informácie počas prírodných katastrof, znova sa spojiť so stratenými rodinnými príslušníkmi, alebo počas cesty za lepším životom. Prostredníctvom aplikácie WhatsApp sú zdieľané vaše najosobnejšie momenty, a práve preto sme do najnovších verzií našej aplikácie zabudovali šifrovanie celého spojenia. Šifrovanie počas celého spojenia bráni tomu, aby vaše správy, fotky, videá, hlasové správy, dokumenty a hovory skončili v nesprávnych rukách.

Bezpečnosť predvolená

Šifrovanie celého spojenia v aplikácii WhatsApp je prístupné, pokiaľ ľudia, ktorým posielate správy, a vy máte najnovšiu verziu našej aplikácie. Mnohé aplikácie na posielanie správ šifrujú správy iba medzi nimi a vami, ale šifrovanie počas celého spojenia v aplikácii WhatsApp zabezpečuje, že iba osoba, s ktorou komunikujete, a vy môžete čítať odoslaný obsah. A nikto iný, dokonca ani WhatsApp. Deje sa tak, pretože vaše správy sú zabezpečené zámkom a kľúč na odomknutie a prečítanie správ máte iba vy a príjemca správy. Každá odoslaná správa má kvôli zvýšenej ochrane svoj unikátny zámok a kľúč. Toto všetko sa deje automaticky: na zabezpečenie svojich správ nemusíte zapínať žiadne nastavenie alebo vytvárať špeciálne tajné chaty.

Hovorte slobodne

WhatsApp volania vám umožňujú hovoriť s priateľmi a rodinou aj keď sú v inej krajine. Presne tak ako vaše správy, aj hovory WhatsApp sú šifrované počas celého spojenia. To znamená, že WhatsApp ani tretie strany ich nemôžu počúvať.

Správy zostávajú u vás

Vaše správy by mali byť vo vašich rukách. Preto WhatsApp vaše správy po doručení neukladá na svojich serveroch. A šifrovanie počas celého spojenia znamená, že WhatsApp ani tretie strany ich tak či tak nemôžu čítať.

Presvedčte sa

WhatsApp vám umožňuje skontrolovať, či sú vaše hovory a odoslané správy šifrované počas celého spojenia. Jednoducho sa pozrite na indikátor v informáciách o kontakte alebo o skupine.

Zistite si detaily

Prečítajte si podrobné technické vysvetlenie šifrovania celého spojenia v aplikácii WhatsApp, vyvinutého v spolupráci s Open Whisper Systems.