Tham gia WhatsApp

WhatsApp là công ty phát triển nhanh nhất thế giới trong lĩnh vực liên lạc, với hơn 1 tỷ người dùng thường xuyên toàn cầu. Chúng tôi góp phần gắn kết bạn bè, gia đình, cộng đồng, các nhóm bóng đá, bác sĩ, người săn bão, và hàng triệu người khác. Chúng tôi chỉ vừa bắt đầu. Chúng tôi đang tìm kiếm những người giỏi nhất để cùng xây dựng và phát triển cộng đồng này. WhatsApp được xếp hạng nhất trong Top 25 ứng dụng được tải nhiều nhất từ App Store tại hơn 100 quốc gia và đạt hơn 1 tỷ lượt cài đặt từ Google Plat. Văn phòng rộng rãi của chúng tôi nằm tại trung tâm khu Mountain View.