ฉันจะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของฉันได้อย่างไร?

โดยทั่วไปแล้ว WhatsApp จะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้คุณโดยอัตโนมัติ โดยอนุญาตให้ผู้ใช้ WhatsApp อื่นๆสามารถเห็นรูปโพรไฟล์, สถานะ, เวลาออนไลน์ล่าสุด และใบตอบรับการเปิดอ่าน ของคุณได้

ในการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ เพียงแค่เปิด WhatsApp > แตะเพิ่มเติม > การตั้งค่า > บัญชี > ความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถที่จะตั้งค่าแต่ละตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับเวลาออนไลน์, รูปโพรไฟล์ และสถานะ

ทุกคน

ผู้ใช้ WhatsApp ทุกคนสามารถมองเห็นรูปโพรไฟล์, สถานะ และ/หรือ เวลาออนไลน์ล่าสุดของคุณได้

รายชื่อติดต่อของฉัน

เฉพาะผู้ติดต่อในรายชื่อของคุณเท่านั้นที่จะมองเห็นรูปโพรไฟล์, สถานะ และ/หรือ เวลาออนไลน์ล่าสุดของคุณได้

ไม่มี

ไม่มีใครสามารถมองเห็นรูปโพรไฟล์, สถานะ และ/หรือ เวลาออนไลน์ล่าสุดของคุณได้เลย

รายชื่อติดต่อที่ถูกบล็อคจะไม่เห็นสถานะ, เวลาออนไลน์ล่าสุด, กำลังพิมพ์..., ออนไลน์ และจะไม่เห็นรูปโพรไฟล์ที่ได้รับการอัปเดตของคุณ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อติดต่อที่ถูกบล็อคที่นี่

หมายเหตุ:

  • ถ้าคุณไม่แบ่งปันการออนไลน์ล่าสุด คุณจะไม่สามารถเห็นการออนไลน์ล่าสุดของคนอื่นๆเช่นกัน
  • ถ้าคุณปิด ใบตอบรับการเปิดอ่าน คุณจะไม่ได้แสดงใบตอบรับการเปิดอ่านของคุณ และคุณก็จะไม่เห็นใบตอบรับการเปิดอ่านของผู้อื่นเช่นกัน
  • ใบตอบรับการเปิดอ่านจะแสดงเสมอสำหรับการแชทกลุ่ม ถึงแม้ว่าคุณจะปิดตัวเลือกนี้ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณแล้วก็ตาม
  • โปรดทราบว่าคุณยังไม่สามารถปิดสถานะออนไลน์ หรือ กำลังพิมพ์.. ของคุณได้

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนมือถือ: Android | iPhone | Nokia S40 | BlackBerry | Nokia S60 | BlackBerry 10

ขอบคุณที่ใช้บริการ
ทีมฝ่ายสนับสนุนของ WhatsApp