ฉันจะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของฉันได้อย่างไร?

โดยทั่วไปแล้ว WhatsApp จะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้คุณโดยอัตโนมัติ โดยอนุญาตให้ผู้ใช้ WhatsApp อื่นๆสามารถเห็นเวลาออนไลน์ล่าสุด, รูปโพรไฟล์ และสถานะของคุณได้ ถ้าคุณไม่แบ่งปันการออนไลน์ล่าสุด คุณจะไม่สามารถเห็นการออนไลน์ล่าสุดของคนอื่นๆเช่นกัน โปรดทราบว่าคุณยังไม่สามารถปิดสถานะออนไลน์ของคุณได้

ในการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ เพียงแค่เปิด WhatsApp > แตะที่จุดประสามจุดที่ด้านล่างของหน้าจอ > การตั้งค่า > บัญชี > ความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถที่จะตั้งค่าแต่ละตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับเวลาออนไลน์, รูปโพรไฟล์ และสถานะ

ทุกคน

ผู้ใช้ WhatsApp ทุกคนสามารถมองเห็นเวลาออนไลน์ล่าสุด, รูปโพรไฟล์ และ/หรือ สถานะของคุณได้

รายชื่อติดต่อของฉัน

เฉพาะผู้ติดต่อในรายชื่อของคุณเท่านั้นที่จะมองเห็นเวลาออนไลน์ล่าสุด, รูปโพรไฟล์ และ/หรือ สถานะของคุณได้

ไม่มี

ไม่มีใครสามารถมองเห็นเวลาออนไลน์ล่าสุด, รูปโพรไฟล์ และ/หรือ สถานะของคุณได้เลย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนมือถือ : Android | iPhone | BlackBerry | Nokia S40 | Nokia S60 | BlackBerry 10

ขอบคุณที่ใช้บริการ
ทีมฝ่ายสนับสนุนของ WhatsApp