ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับ WhatsApp ได้!

ถ้าคุณ...

 • พบปัญหาในการส่งหรือรับข้อความ หรือดาวน์โหลดไฟล์สื่อได้
 • เห็นเครื่องหมายนาฬิกาอยู่ข้างๆกับข้อความที่ส่ง
 • เห็น วันหมดอายุบัญชี ของคุณแสดงเป็น ไม่รู้จัก (ในการตรวจสอบ โปรดไปที่: WhatsApp > แตะที่จุดประสามจุดด้านล่างขวามือ > การตั้งค่า > บัญชี)
 • มีปัญหาในการอัพเดตโพรไฟล์หรือสถานะหรือรายการโปรดของคุณ

สาเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดคือ มือถือของคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบว่าคุณได้ใช้เวอร์ชั่นล่าสุดของ WhatsApp Messenger จาก Store
 2. ตรวจให้แน่ใจว่าคุณมีโปรโมชั่นอินเตอร์เน็ตในเครือข่ายรับข้อมูลหรือมีการเชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ตแบบ Wi-Fi อยู่
  หมายเหตุสำคัญ: เพื่อสามารถใช้ WhatsApp ใน Windows Phone ตามปกติได้ เครื่องจะต้องมีโปรโมชั่นอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ที่ใช้เพียง Wi-Fi ได้เท่านั้นอาจประสบปัญหา
 3. ตรวจให้แน่ใจว่าความแรงของสัญญาณในการรับเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายข้อมูลมีเพียงพอ และมือถือกำลังเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย
 4. รีบู๊ต (ปิดและเปิดเครื่อง) มือถือของคุณ

ฉันยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้

ผู้ให้บริการบางรายมักมีปัญหาเกี่ยวกับ WhatsApp บน Windows Phone แม้ว่าอาจจะใช้งานได้บนมือถือระบบอื่นๆมาก่อน หากเว็บไซต์และใช้แอ็พอื่นๆจะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตและทำงานได้ตามปกติ แต่ WhatsApp ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ก็เป็นไปได้ว่าการกำหนดค่าเครือข่ายของคุณไม่อนุญาตให้ชนิดของการเชื่อมต่อ (socket หรือ non-HTTP) ที่จำเป็นสำหรับ WhatsApp เชื่อมต่อได้

กรุณาตรวจสอบขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 • ตรวจสอบการตั้งค่าของ Access Point Name (APN) ของผู้ให้บริการ การตั้งค่า APN ซึ่งอนุญาตการเชื่อมต่อแบบไม่ใช่เว็บอย่าง WhatsApp อาจจะแตกต่างกันออกไปสำหรับผู้ให้บริการแต่ละบริษัท
 • กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการมือถือของคุณสำหรับการตั้งค่า APN ที่จะอนุญาตการเชื่อมต่อแบบ non-HTTP ในการเปลี่ยนการตั้งค่า APN ไปที่ การตั้งค่า > เซลลูล่าร์
 • หากเครื่องของคุณเป็นเครื่อง Nokia ให้ลองใช้โปรแกรม Collection Setup จาก Nokia Collection ที่ Store (โปรแกรมนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศ)
 • ถ้าหากคุณเปลี่ยนการตั้งค่า APN กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดและเปิดเครื่องใหม่แล้วเพื่อให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนี้

ในด้านของปัญหาเรื่องการรับข้อความแจ้งเตือนเมื่อมีข้อความของ WhatsApp เข้ามา กรุณาอ่าน บทความนี้

โปรดอ่านที่นี่สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อสำหรับมือถือระบบอื่นๆ: Android | iPhone | BlackBerry | Nokia S40 | Nokia S60 | BlackBerry 10

ขอบคุณที่ใช้บริการ
ทีมฝ่ายสนับสนุนของ WhatsApp