ฉันจะกำหนดค่าการดาวน์โหลดอัตโนมัติได้อย่างไร?

โดยค่าเริ่มต้น WhatsApp จะดาวน์โหลดรูปภาพผ่านการเชื่อมต่อมือถือของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงรูปภาพล่าสุดที่ผู้ติดต่อส่งถึงคุณได้อย่างรวดเร็ว

ในการกำหนดค่าการดาวน์โหลดอัตโนมัติของรูปภาพ, วิดีโอ, หรือไฟล์เสียง เพียงแค่ไปที่ WhatsApp > การตั้งค่า > เครือข่าย > ดาวน์โหลดสื่ออัตโนมัติ

ในการตั้งค่านี้ คุณก็สามารถกำหนดเวลาให้ WhatsApp ดาวน์โหลดไฟล์สื่อชนิดใดบ้างอัตโนมัติได้แล้ว

เครือข่าย

เลือกให้ไฟล์สื่อถูกดาวน์โหลดอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการมือถือของคุณ

Wi-Fi

เลือกให้ไฟล์สื่อถูกดาวน์โหลดอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi hotspot หรือ จุดให้บริการ Wi-Fi ต่างๆ (เช่น อินเตอร์เน็ตที่บ้าน)

โรมมิ่ง

เลือกให้ไฟล์สื่อถูกดาวน์โหลดอัตโนมัติเมื่อคุณกำลังโรมมิ่ง

หมายเหตุ: คุณอาจจะถูกเรียกเก็บค่าบริการมากขึ้นจากผู้ให้บริการมือถือของคุณเมื่อคุณเปิดการใช้งานการดาวน์โหลดอัตโนมัติขณะโรมมิ่ง เนื่องจากว่า โดยปกติแล้ว การใช้ดาต้าหรือการใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตขณะโรมมิ่งจะมีราคาค่าบริการที่แพงกว่ามาก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการดาวน์โหลดอัตโนมัติบนมือถือ: Android | iPhone | BlackBerry | Nokia S40 | Windows Phone | BlackBerry 10

ขอบคุณที่ใช้บริการ
ทีมฝ่ายสนับสนุนของ WhatsApp