ฉันจะใช้กลุ่มแชทได้อย่างไร?

คำถามนี้ถือเป็นคำถามที่สำคัญ เพราะถือว่าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของ WhatsApp ที่หาไม่ได้ใน SMS หรือการส่งข้อความ เนื่องจากว่าบทความนี้จะตอบคำถามมากมายเกี่ยวกับการแชทเป็นกลุ่ม เราจึงเสนอลิงก์ไว้ให้สำหรับแต่ละหมวดดังนี้:


การสร้างกลุ่ม

เมื่อคุณสร้างกลุ่ม คุณจะกลายเป็นผู้ดูแลกลุ่ม และมีอำนาจพิเศษที่คอยควบคุมผู้ที่เข้าร่วมกลุ่มได้ วิธีการสร้างกลุ่ม:

 1. ไปที่หน้าจอแชท แตะที่ ตัวเลือก > กลุ่มใหม่
 2. พิมพ์หัวข้อหรือหัวเรื่อง นี่จะเป็นชื่อของกลุ่มที่ทุกคนในกลุ่มจะเห็น เลือกถัดไปเมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว
 3. เพิ่มสมาชิกของกลุ่มโดยเลือก + หรือพิมพ์ชื่อของรายชื่อติดต่อ
 4. แตะที่ สร้าง เมื่อคุณเสร็จสิ้นแล้ว

การเพิ่มรายชื่อติดต่อเข้าในกลุ่มแชทที่มีอยู่แล้ว

คุณต้องเป็นผู้ดูแลกลุ่ม จึงจะมีสิทธิ์เพิ่มสมาชิกเข้าในกลุ่มแชทที่มีอยู่แล้วได้:

 1. ในหน้าจอกลุ่ม คลิกที่ ตัวเลือก > ข้อมูลกลุ่ม > เพิ่มสมาชิก
 2. เลือกสมาชิก > กดที่ เพิ่ม

การลบรายชื่อติดต่อออกจากกลุ่ม

คุณต้องเป็นผู้ดูแลกลุ่ม จึงจะมีสิทธิ์ลบสมาชิกออกจากกลุ่มที่มีอยู่:

 1. ในหน้าต่างแชท คลิกที่ ตัวเลือก > ข้อมูลกลุ่ม
 2. เลือกรายชื่อติดต่อ > เลือก ลบสมาชิก

การลบและออกจากกลุ่ม

หากคุณเป็นผู้ดูแลกลุ่มและได้ลบกลุ่มไป สมาชิกคนใดคนหนึ่งของกลุ่มจะถูกสุ่มเลือกมาเป็นผู้ดูแลกลุ่มคนใหม่ วิธีการออกจากกลุ่ม:

มือถือแบบหน้าจอสัมผัส หรือ Touchscreen: กดค้างไว้ที่แชท และเลือก ออกจากกลุ่ม

มือถือแบบที่ใช้แป้นพิมพ์: เลือกแชท และไปที่ ตัวเลือก > ออกจากกลุ่ม


การเปลี่ยนหัวข้อของกลุ่ม

สมาชิกของกลุ่มทุกคนสามารถเปลี่ยนหัวข้อได้ ขั้นตอน:

 1. เปิดกลุ่มแชท
 2. ไปที่ ตัวเลือก > ข้อมูลกลุ่ม > เลือกชื่อของกลุ่ม
 3. พิมพ์ชื่อหัวข้อกลุ่มใหม่

การเปลี่ยนไอคอนของกลุ่ม

สมาชิกของกลุ่มทุกคนสามารถเปลี่ยนไอคอนได้ ขั้นตอน:

 1. เปิดหน้ากลุ่ม
 2. ไปที่ ตัวเลือก > ข้อมูลกลุ่ม > คลิกที่
 3. เลือกไอคอนกลุ่มใหม่

การปิดการแจ้งเตือนของกลุ่ม

คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนกลุ่มเป็นระยะเวลาที่จำกัดได้ คุณยังจะได้รับข้อความที่ส่งถึงกลุ่ม แต่โทรศัพท์ของคุณจะไม่แจ้งให้คุณทราบเมื่อได้รับข้อความ เพื่อปิดการแจ้งเตือนกลุ่ม:

 1. เปิดหน้ากลุ่ม
 2. ไปที่ ตัวเลือก > ข้อมูลกลุ่ม > ปิดเสียงกลุ่ม
 3. เลือกช่วงเวลาปิดเสียงที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ในกลุ่มแชท คุณจะเห็น เพียงแค่เครื่องหมายถูกอันเดียว ที่บ่งบอกว่าข้อความได้ถูกส่งออกไปยังเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้ว

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแชทกลุ่มบนมือถือ: Android | iPhone | BlackBerry | Nokia S40 | Windows Phone | BlackBerry 10

ขอบคุณที่ใช้บริการ
ทีมฝ่ายสนับสนุนของ WhatsApp