ฉันจะลบบัญชีของฉันได้อย่างไร?

การลบบัญชีของคุณจะเป็นไปตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • ลบบัญชีของคุณจาก WhatsApp
  • ลบชื่อคุณออกจากรายชื่อโปรดใน WhatsApp ของเพื่อนๆ
  • ลบชื่อคุณออกจากกลุ่ม WhatsApp ทุกกลุ่ม
  • ลบประวัติข้อความของคุณออกจากมือถือ

ในการลบบัญชี WhatsApp ในมือถือ Nokia รุ่น S60:

  1. เปิด WhatsApp และไปที่ ตัวเลือก > เกี่ยวกับ > ข้อมูลบัญชี > ตัวเลือก > ลบบัญชี
  2. กรอกรหัสประเทศ และหมายเลขที่ลงทะเบียนไว้กับ WhatsApp ลงในมือถือ
  3. แตะที่เครื่องหมายถูกสีเขียว หรือ คลิกที่ ต่อไป และเลือก ลบบัญชี

ขอแจ้งให้ทราบว่าทางเราไม่สามารถลบบัญชีให้คุณได้

ศึกษาวิธีการลบบัญชีของคุณใน: Android | iPhone | BlackBerry | Nokia S40 | Windows Phone | BlackBerry 10

ขอบคุณที่ใช้บริการ
ทีมฝ่ายสนับสนุนของ WhatsApp