อุปกรณ์ใดของโนเกียที่ติดตั้งได้บ้าง?

คุณจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือที่รองรับ คุณจึงจะสามารถใช้ WhatsApp ได้

สำหรับมือถือที่รองรับ กรุณาตรวจสอบโดยใช้กล่องข้อความด้านล่างนี้:

ถ้าคุณใช้มือถือ Nokia S40 กรุณาอ่านบทความนี้

หาข้อมูลเพิ่มเติมว่าอุปกรณ์ใดใช้บริการได้บ้าง: Android | iPhone | BlackBerry | Windows Phone | BlackBerry10

ขอบคุณที่ใช้บริการ
ทีมฝ่ายสนับสนุนของ WhatsApp