ปิดดาต้าอย่างไร ขณะโรมมิ่ง

กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เปิด WhatsApp และไปที่ ตัวเลือก > การตั้งค่า > เครือข่าย > ใช้เครือข่ายขณะอยู่ต่างประเทศ
  2. เลือก ปิดใช้งาน (ใช้ WiFi) ถ้าคุณไม่ต้องการให้มือถือเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายมือถือระหว่างที่โรมมิ่ง

ผู้ให้บริการมือถือของคุณอาจจะเรียกเก็บค่่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการใช้ดาต้าขณะโรมมิ่ง ดังนั้นทางเราขอแนะนำให้คุณตั้งค่า WhatsApp เพื่อให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เมื่อมือถือคุณอยู่ในขณะโรมมิ่ง อย่างไรก็ตามการตั้งค่านี้ คุณอาจจะไม่สามารถรับข้อความขณะที่คุณโรมมิ่งและไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi

หากคุณมีข้อสงสัยเรื่องวิธีการออกจากระบบชั่วคราวของ WhatsApp โปรดอ่านบทความนี้

ขอบคุณที่ใช้บริการ
ทีมฝ่ายสนับสนุนของ WhatsApp