ฉันจะกำหนดค่าการดาวน์โหลดอัตโนมัติได้อย่างไร?

โดยค่าเริ่มต้น WhatsApp บนโทรศัพท์ Nokia S40 จะไม่ดาวน์โหลดไฟล์สื่ออัตโนมัติ

ในการกำหนดค่าการดาวน์โหลดอัตโนมัติ ไปที่ ตัวเลือก > การตั้งค่า > การตั้งค่าสื่อ > ดาวน์โหลดสื่ออัตโนมัติ

ในการตั้งค่านี้ คุณก็สามารถเลือกให้ WhatsApp ดาวน์โหลดไฟล์สื่ออัตโนมัติตามชนิดของการเชื่อมต่อได้

ไม่มี

ไฟล์สื่อที่เลือกจะไม่ถูกดาวน์โหลดอัตโนมัติ คุณจะต้องแตะที่รูปภาพหรือวิดีโอแต่ละไฟล์เพื่อดาวน์โหลด

Wi-Fi

ไฟล์สื่อที่เลือกจะถูกดาวน์โหลดอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi hotspot หรือ จุดให้บริการ Wi-Fi ต่างๆ (เช่น อินเตอร์เน็ตที่บ้าน)

Wi-Fi และเซลลูล่าร์

ไฟล์สื่อที่เลือกจะถูกดาวน์โหลดอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับทั้ง Wi-Fi hotspot หรือ จุดให้บริการ Wi-Fi ต่างๆ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการมือถือของคุณ

Wi-Fi, เซลลูล่าร์, โรมมิ่ง

ไฟล์สื่อที่เลือกจะถูกดาวน์โหลดอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือเซลลูล่าร์ แม้กระทั่วเวลาที่คุณกำลังโรมมิ่ง

หมายเหตุ: การเปิดใช้งานการดาวน์โหลดไฟล์สื่ออัตโนมัติขณะโรมมิ่งอาจจะทำให้ถูกเรียกเก็บค่าบริการมากขึ้นจากผู้ให้บริการมือถือของคุณ เนื่องจากว่า โดยปกติแล้ว การใช้ดาต้าหรือการใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตขณะโรมมิ่งจะมีราคาค่าบริการที่แพงกว่ามาก

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการดาวน์โหลดอัตโนมัติบนมือถือ: Android | iPhone | Windows Phone | BlackBerry | Nokia S60 | BlackBerry 10

ขอบคุณที่ใช้บริการ
ทีมฝ่ายสนับสนุนของ WhatsApp