ฉันจะกำหนดค่าการดาวน์โหลดอัตโนมัติได้อย่างไร?

โดยค่าเริ่มต้น WhatsApp จะดาวน์โหลดรูปภาพผ่านการเชื่อมต่อมือถือของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงรูปภาพล่าสุดที่ผู้ติดต่อส่งถึงคุณได้อย่างรวดเร็ว

ในการตั้งค่าการดาวน์โหลดไฟล์สื่ออัตโนมัติ ไปที่ ตัวเลือก > การตั้งค่า > เครือข่าย > ดาวน์โหลดรูปภาพอัตโนมัติ

ในการตั้งค่านี้ คุณสามารถเลือกที่จะเปิดหรือปิดการดาวน์โหลดรูปภาพอัตโนมัติได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการดาวน์โหลดอัตโนมัติบนมือถือ: Android | iPhone | BlackBerry | Nokia S60 | Windows Phone | BlackBerry 10

ขอบคุณที่ใช้บริการ
ทีมฝ่ายสนับสนุนของ WhatsApp