ฉันจะติดต่อฝ่ายสนับสนุนผ่านมือถือ Nokia S40 ของฉันได้อย่างไร?

ในการติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ WhatsApp จากมือถือ EVO:

  1. เปิด WhatsApp
  2. ปัดจากด้านบนไปด้านล่างของหน้าจอเพื่อแสดง ตัวเลือก
  3. แตะที่ การตั้งค่า > เกี่ยวกับ > ตัวเลือก > ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
  4. เขียนอธิบายรายละเอียดปัญหาของคุณ และแตะที่ ถัดไป คุณจะไปที่หน้าแอปอีเมลของคุณ
  5. ส่งอีเมล

ในการติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ WhatsApp จากมือถือที่ไม่ใช่ EVO:

  1. เปิด WhatsApp
  2. เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > เกี่ยวกับ > ตัวเลือก > ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
  3. กรอกที่อยู่อีเมลของคุณในช่องแรก
  4. เขียนอธิบายรายละเอียดปัญหาของคุณ และแตะที่ ถัดไป คุณจะไปที่หน้าแอปอีเมลของคุณ
  5. ส่งอีเมล

หมายเหตุ: ไฟล์ล็อกจะบันทึกอยู่ในการ์ดหน่วยความจำเสมอ ถ้ามือถือของคุณไม่มีการ์ดหน่วยความจำ คุณจะไม่มีไฟล์ล็อก

ขอบคุณที่ใช้บริการ
ทีมฝ่ายสนับสนุนของ WhatsApp