ฉันจะลบรายชื่อติดต่อได้อย่างไร?

รายชื่อติดต่อที่คุณเห็นใน WhatsApp มาจากแอปฯรายชื่อใน iPhone ของคุณ จึงไม่มีทางใดที่จะแก้ไขจากภายใน WhatsApp โดยตรงได้ คุณจะต้องลบรายชื่อผู้ติดต่อจากแอปฯรายชื่อใน iPhone ของคุณ ซึ่งการลบนี้จะลบรายชื่อติดต่อนั้นออกจาก WhatsApp โดยอัตโนมัติ

ในแอปฯรายชื่อใน iPhone ของคุณ:

  1. แตะที่ชื่อของรายชื่อติดต่อที่คุณต้องการจะลบ และแตะที่ แก้ไข ที่มุมขวาด้านบน
  2. เลื่อนลงไปที่ด้านล่างสุดของหน้าจอรายละเอียดรายชื่อ
  3. แตะที่ ลบรายชื่อ

ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงรายชื่อของคุณแต่การเปลี่ยนนี้ไม่แสดงผลใน WhatsApp ของคุณโดยทันที กรุณารีโหลดรายการที่ชื่นชอบใน WhatsApp ของคุณโดยการดึงลงจากด้านบนของรายการที่ชื่นชอบของคุณ การรีโหลดนี้จะลบรายชื่อที่ถูกลบออก และจะเรียงรายการที่ชื่นชอบของคุณตามลำดับตัวอักษรด้วย

การลบรายชื่อจากแอปฯรายชื่อของคุณจะไม่ลบประวัติการแชทที่คุณมีกับรายชื่อนั้นๆ เรียนรู้วิธีการลบแชทจากหน้าคำถามที่พบบ่อยนี้: ฉันจะลบข้อความหรือแชทได้อย่างไร?

ศึกษาวิธีการลบรายชื่อติดต่อบนมือถือ: Android | BlackBerry | Nokia S40 | Nokia S60 | Windows Phone | BlackBerry 10

ขอบคุณที่ใช้บริการ
ทีมฝ่ายสนับสนุนของ WhatsApp