ฉันจะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของฉันได้อย่างไร?

โดยทั่วไปแล้ว WhatsApp ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณโดยอนุญาตให้:

ในการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ เพียงแค่เปิด WhatsApp > การตั้งค่า > บัญชี > ความเป็นส่วนตัว

หมายเหตุ:

  • หากคุณไม่แบ่งปันเวลาออนไลน์ล่าสุด คุณจะไม่สามารถเห็นเวลาออนไลน์ล่าสุดของบุคคลอื่น
  • และไม่มีทางที่จะซ่อนการ ออนไลน์ หรือ กำลังพิมพ์ ได้
  • หากคุณปิดใบตอบรับการเปิดอ่านคุณจะไม่สามารถเห็นใบตอบรับการเปิดอ่านของบุคคลอื่นได้ ใบตอบรับการเปิดอ่านจะถูกเปิดอยู่เสมอสำหรับกลุ่มแชท
  • หากผู้ติดต่อของคุณได้ปิดใช้งานใบตอบรับการเปิดอ่าน คุณจะไม่สามารถเห็นว่าพวกเขาได้รับชมการอัพเดทสถานะของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนมือถือ : Android | Windows Phone | Nokia S40 | BlackBerry | Nokia S60 | BlackBerry 10

ขอบคุณที่ใช้บริการ
ทีมฝ่ายสนับสนุนของ WhatsApp