ฉันจะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของฉันได้อย่างไร?

โดยทั่วไปแล้ว WhatsApp จะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้คุณโดยอัตโนมัติ โดยอนุญาตให้ผู้ใช้ WhatsApp อื่นๆสามารถเห็นเวลาออนไลน์ล่าสุด, รูปโพรไฟล์ และสถานะของคุณได้ ถ้าคุณไม่แบ่งปันการออนไลน์ล่าสุด คุณจะไม่สามารถเห็นการออนไลน์ล่าสุดของคนอื่นๆเช่นกัน โปรดทราบว่าคุณยังไม่สามารถปิดสถานะออนไลน์ของคุณได้

ในการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ เพียงแค่เปิด WhatsApp > การตั้งค่า > บัญชี > ส่วนตัว

ในการตั้งค่านี้ คุณสามารถที่จะเลือกให้ผู้ใช้ WhatsApp ประเภทใดเห็นข้อมูลเหล่านี้ได้

ทุกคน

ผู้ใช้ WhatsApp ทุกคนสามารถมองเห็นเวลาออนไลน์ล่าสุด, รูปโพรไฟล์ และ/หรือ สถานะของคุณได้

รายชื่อติดต่อของฉัน

เฉพาะผู้ติดต่อในรายชื่อของคุณเท่านั้นที่จะมองเห็นเวลาออนไลน์ล่าสุด, รูปโพรไฟล์ และ/หรือ สถานะของคุณได้

ไม่มี

ไม่มีใครสามารถมองเห็นเวลาออนไลน์ล่าสุด, รูปโพรไฟล์ และ/หรือ สถานะของคุณได้เลย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนมือถือ : Android | Windows Phone | Nokia S40 | BlackBerry | Nokia S60 | BlackBerry 10

ขอบคุณที่ใช้บริการ
ทีมฝ่ายสนับสนุนของ WhatsApp