ข้อความของฉันจะปลอดภัย?

การติดต่อผ่าน WhatsApp ระหว่างมือถือของคุณและเซอร์เวอร์ของเราจะถูกป้องกันด้วยรหัส

ถึงแม้ว่าข้อมูลที่ส่งผ่านแอปพลิเคชั่นของเราได้รับการเข้ารหัสแล้ว โปรดทราบว่าถ้าโทรศัพท์หรือโทรศัพท์ของเพื่อนของคุณถูกใช้โดยคนอื่น มันอาจจะเป็นไปได้ว่าคนอื่นอาจจะอ่านข้อความ WhatsApp ของคุณได้ โปรดระมัดระวังบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงโทรศัพท์ของคุณได้

ขอบคุณที่ใช้บริการ
ทีมฝ่ายสนับสนุนของ WhatsApp