เครื่องของฉันใช้แอปฯได้หรือไม่?

WhatsApp ให้บริการสำหรับสมาร์ทโฟนของ Android, BlackBerry, iPhone, Nokia และ Windows เกือบทุกรุ่น เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านบทความเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ให้บริการ: Android | iPhone | BlackBerry | Nokia S40 | Nokia S60 | Windows Phone | BlackBerry 10

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ที่ลิ้งก์นี้ ผ่านบราวเซอร์ในมือถือของคุณ หากอุปกรณ์ของคุณสามารถรองรับแอปพลิเคชั่นได้ เครื่องมือถือของคุณจะนำคุณไปยังหน้าดาวน์โหลดที่ถูกต้องเอง

กรุณาอ่านบทความนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ WhatsApp Web บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากคุณพยายามดาวน์โหลด WhatsApp ลงในอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการรองรับ คุณจะได้รับข้อความแจ้งว่าอุปกรณ์ของคุณไม่ได้รับการรองรับและคุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ขณะนี้เราไม่มีบริการสำหรับแท็ปเล็ต หรืออุปกรณ์ที่ใช้ Wi-Fi เท่านั้น และยังไม่มีแผนที่จะพัฒนาในอนาคต

ขอบคุณที่ใช้บริการ
ทีมฝ่ายสนับสนุนของ WhatsApp