ฉันมีปัญหาในการดาวน์โหลดหรืออัปเดต WhatsApp จาก Google Play

ในลักษณะของโปรแกรมแชท WhatsApp อยู่ในเกณฑ์การจัดอันดับสำหรับผู้ที่มีวุฒิภาวะสูง ถ้าหากคุณได้ตั้งค่าการคัดกรองเนื้อหาไว้ คุณจะต้องตั้งค่าของแอปฯไว้ที่อย่างน้อย วุฒิภาวะสูง

ถ้าหากคุณเห็นข้อความผิดพลาด (403, 427, 495, 919, 927, "พื้นที่ไม่เพียงพอ" และอื่นๆ) ขณะดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปฯ กรุณาตรวจสอบที่หน้าความช่วยเหลือ Google Play สำหรับขั้นตอนในการแก้ไข

ถ้าคุณเห็นข้อความผิดพลาด "Not available in your country" หรือ "ไม่มีให้บริการในประเทศของคุณ" หรือถ้าขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาในหน้าความช่วยเหลือ Google Play ไม่สามารถช่วยคุณได้ คุณจะต้องดาวน์โหลดและอัปเดต WhatsApp จากเว็บไซต์ของเรา คุณจำเป็นต้องเปิดอนุญาต แหล่งที่ไม่รู้จัก ภายในการตั้งค่า ความปลอดภัย ในโทรศัพท์ของคุณ ทางเราแนะนำให้คุณปิดการอนุญาตหลังจากที่ได้ดาวน์โหลดและอัปเดต WhatsApp จากเว็บไซต์ของเราแล้ว

ขอบคุณที่ใช้บริการ
ทีมฝ่ายสนับสนุนของ WhatsApp