ฉันจะลบบัญชีของฉันได้อย่างไร?

คุณสามารถลบบัญชีของคุณจาก WhatsApp ได้โดยตรง

คำเตือน! การลบบัญชีถือเป็นการดำเนินการที่ย้อนกลับไม่ได้ เราจะไม่สามารถย้อนการลบนี้กลับคืนได้ รวมถึงกรณีที่คุณบังเอิญลบบัญชีโดยไม่ได้เจตนาด้วยเช่นกัน

การลบบัญชีของคุณจะเป็นไปตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • ลบบัญชีของคุณจาก WhatsApp
  • ลบชื่อคุณออกจากหน้า เลือกรายชื่อติดต่อ ใน WhatsApp ของเพื่อนๆของคุณ
  • ลบชื่อคุณออกจากกลุ่ม WhatsApp ทุกกลุ่ม
  • ลบประวัติข้อความของคุณออกจากมือถือ
  • ลบข้อมูลการชำระเงินสำหรับบริการ WhatsApp ของคุณ

ขั้นตอนการลบบัญชี WhatsApp ของคุณ

  1. เปิด WhatsApp
  2. กดที่ ปุ่มเมนู > การตั้งค่า > ข้อมูลบัญชี > ลบบัญชีของฉัน
  3. กรอกหมายเลขมือถือของคุณด้วยรูปแบบสากลอย่างเต็มและแตะที่คำสั่ง ลบบัญชีของฉัน

ขอแจ้งให้ทราบว่าทางเราไม่สามารถลบบัญชีให้คุณได้ในขณะนี้

ศึกษาวิธีการลบบัญชีของคุณบนมือถือ: iPhone | BlackBerry | Nokia S40 | Nokia S60 | Windows Phone | BlackBerry 10

ขอบคุณที่ใช้บริการ
ทีมฝ่ายสนับสนุนของ WhatsApp