ฉันมีปัญหากับการดาวน์โหลดและ/หรือส่งไฟล์สื่อด้วย WhatsApp

บทสรุป

ถ้าคุณมีปัญหากับการดาวน์โหลดและ/หรือส่งรูปภาพ, วิดีโอ, หรือข้อความเสียง นี่อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุได้ ซึ่งอาจจะมีขั้นตอนการแก้ไขที่ค่อนข้างยุ่งยาก หากคุณต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมกรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่าง

 1. ตรวจให้แน่ใจว่ามือถือของคุณเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวันและเวลาของคุณถูกต้อง
 3. ปัญหาอาจเกิดจากการ์ด SD ของคุณได้เช่นกัน:
  • ตรวจให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างเพียงพอในการ์ด SD
  • สำรองข้อมูลในแฟ้ม “WhatsApp” ของคุณลงในการ์ด SD แล้วลบแฟ้มออกจากการ์ด สร้างแฟ้ม "WhatsApp" ขึ้นมาใหม่และใส่ข้อมูลกลับลงไปใหม่
  • ตรวจดูว่าคุณสามารถคัดลอกไฟล์ลงในการ์ด SD ได้หรือไม่
 4. หากคัดลอกไฟล์ลงในการ์ด SD ไม่ได้ แต่มีพื้นที่เพียงพอ คุณอาจต้องรีฟอร์แมท (ล้างข้อมูลในการ์ด) การ์ด:
  • สำรองข้อมูลทั้งหมดในการ์ด SD ลงในคอมพิวเตอร์
  • ถ้าคุณแน่ใจจริงๆ ว่าต้องการลบข้อมูลทั้งในการ์ด SD ให้สั่งรีฟอร์แมท
  • ยังคงใช้ไม่ได้? กรุณาอ่านคำอธิบายในรายละเอียดด้านล่างนี้

รายละเอียด

ก่อนที่จะเริ่ม เราขอให้คุณตรวจทบทวนอีกครั้ง (ซ้ำไปซ้ำมาก็จะยิ่งดี) ว่ามือถือของคุณต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตและมีสัญญาณดี ลองเปิดหน้าเว็บไซต์เพื่อตรวจให้แน่ใจ หากคุณมั่นใจว่ามือถือเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตแล้ว (ลองต่อเข้าฮอตสปอต Wi-Fi หลายๆจุดที่แตกต่างกัน และ/หรือ 3G) กรุณาอ่านต่อ

กรุณาตรวจสอบด้วยว่าวันและเวลาของคุณได้ตั้งไว้อย่างถูกต้องแล้ว ถ้าหากวันและเวลาผิด คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซอร์เวอร์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์สื่อของคุณได้ ดูที่นี่เพื่อตั้งวันและเวลาของคุณให้ถูกต้อง

บางครั้ง WhatsApp อาจมีปัญหาในการบันทึกไฟล์ลงในการ์ด SD ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไข:

 1. ตรวจให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ในการ์ด SD ของคุณเพียงพอ ถ้าการ์ด SD ของคุณเต็ม WhatsApp จะไม่สามารถบันทึกอะไรได้เลย ฉะนั้นคุณควรจะลบไฟล์ออกเล็กน้อยเพื่อเพิ่มที่ว่าง
 2. ตรวจให้แน่ใจว่าการ์ด SD ของคุณไม่ได้ตั้งค่าอยู่ที่ อ่านเท่านั้น หรือ read-only กรุณาลองพยายามบันทึกไฟล์ที่ไม่ได้มาจาก WhatsApp ลงไปที่การ์ด SD ถ้าหากว่าไฟล์สามารถบันทึกได้แปลว่าการ์ดของคุณไม่ได้ตั้งค่าอยู่ที่ อ่านเท่านั้น และคุณน่าจะบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดจาก WhatsApp ได้ ถ้าหากคุณไม่สามารถบันทึกอะไรได้เลยและการ์ดของคุณถูกตั้งค่าอยู่ที่ อ่านเท่านั้น คุณอาจจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่านี้ กรุณาตรวจสอบขั้นตอนในคู่มือของโทรศัพท์มือถือของคุณ
 3. ถ้ามีพื้นที่เพียงพอและคุณสามารถบันทึกไฟล์ลงในการ์ด SD ได้ แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์จาก WhatsApp ลงได้ คุณอาจต้องลบข้อมูล WhatsApp ออกจากการ์ด SD:
  คำเตือน: ขั้นตอนนี้จะลบสำรองข้อมูลประวัติการแชทของ WhatsApp ทั้งหมดและไฟล์ที่ดาวน์โหลด
  1. ถือเป็นโอกาสเหมาะสำหรับการสำรองข้อมูล WhatsApp ของคุณ ขั้นตอนการสำรองข้อมูล WhatsApp กรุณาคัดลอกแฟ้ม "WhatsApp" ในการ์ด SD ลงในคอมพิวเตอร์
  2. เปิดแฟ้มจากการ์ด SD ในมือถือและลบแฟ้ม "WhatsApp" ไฟล์สื่อจาก WhatsApp ของคุณทั้งหมดจะถูกลบออก WhatsApp จะยังเปิดอยู่และข้อมูลแชทก็จะยังคงอยู่ แต่สื่อของคุณ (รูปภาพ, วิดีโอ, และข้อความเสียง) จะหายไป
  3. ปิดและเปิดมือถือของคุณอีกครั้ง
  4. ถึงขั้นนี้ WhatsApp ควรจะบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้แล้ว
 4. ยังอ่านอยู่มั้ย? จำขั้นตอนที่ 2 ได้หรือไม่ ที่ว่าคุณต้องตรวจว่าการ์ด SD เป็นแบบ "อ่านเท่านั้น" รึไม่? หากคุณไม่สามารถบันทึกไฟล์ใดๆได้ การ์ด SD ของคุณอาจเสียหาย ในกรณีนี้คุณอาจต้องรีฟอร์แมทการ์ด ซึ่งแปลว่าคุณต้องลบข้อมูลในการ์ด SD ให้หมดและตั้งค่าใหม่:
  คำเตือนพิเศษ: ขั้นตอนนี้จะลบข้อมูลทุกอย่างในการ์ด SD ของคุณ
  1. เมื่อคุณรีฟอร์แมทการ์ดแล้ว คุณจะไม่สามารถเรียกข้อมูลคืนได้
  2. ถ้าเป็นไปได้ ให้สำรองข้อมูลทุกอย่างในการ์ด SD โดยต่อการ์ด SD เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีตัวอ่านการ์ด และคัดลอกย้ายไฟล์ลงไป
  3. ในมือถือ Android ของคุณ ให้ไปที่ ตั้งค่า > อุปกรณ์เก็บข้อมูล
  4. ถ้าคุณเห็นว่ามี ให้แตะที่ ยกเลิกการเมาท์การ์ด SD
  5. แตะ ฟอร์แมทการ์ด SD หรือ ลบการ์ด SD
  6. ปิดและเปิดมือถือของคุณ

ถ้าหากว่าขั้นตอนทั้งหมดนี้ใช้ไม่ได้ คุณอาจจะมีปัญหากับการ์ด microSD ของคุณ คุณอาจจะต้องซื้อการ์ด microSD ใหม่เพื่อจะบันทึกหรือส่งไฟล์

ขอบคุณที่ใช้บริการ
ทีมฝ่ายสนับสนุนของ WhatsApp