ฉันจะกู้ข้อความที่ถูกลบได้อย่างไร?

บทสรุป

 • WhatsApp สำรองแชทของคุณโดยอัตโนมัติทุกคืน
 • คุณสามารถกู้คืนง่ายๆ เพียงแค่ลบและติดตั้ง WhatsApp ใหม่
 • คลิกที่ กู้ข้อมูล เมื่อถูกถามว่าต้องการกู้ประวัติข้อความหรือไม่
 • แชทที่หายไปควรปรากฏให้เห็นใน WhatsApp!

รายละเอียด

WhatsApp สำรองข้อความโดยอัตโนมัติทุกวันเวลา 4.00น. (ตีสีี่) และเก็บไว้ในแฟ้ม WhatsApp ในมือถือ Android ของคุณ แฟ้มนี้จะอยู่ในหน่วยความจำภายในมือถือของคุณ หรือไม่ก็อยู่ในการ์ด microSD ของคุณ สำหรับขั้นตอนการกู้การสำรองข้อมูลล่าสุด คุณจะต้อง ลบและติดตั้ง WhatsApp ใหม่ หากต้องการกู้ข้อความเก่าๆ ให้ดูที่ "กู้ข้อมูลสำรองเก่า (ไม่ใหม่ที่สุด)"

ระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง คุณจะถูกถามว่าต้องการกู้ประวัติข้อความหรือไม่ ตอบ กู้ข้อมูล เพื่อกู้แชทที่หายไป

ถ้าหากคุณไม่ได้รับข้อความแจ้งให้กู้คืนข้อความของคุณ อาจจะเป็นไปได้ว่า:

 • การ์ด SD ของคุณหรือประวัตืแชทได้รับความเสียหาย
 • การสำรองข้อมูลของคุณเก่าเกินไป WhatsApp ไม่สามารถกู้คืนข้อมูลสำรองที่มีอายุเก่าเกินไป
 • คุณไม่ได้ใช้หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันกับตอนที่คุณได้ทำการสำรองแชทของคุณ

ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ทางเราไม่สามารถที่จะกู้คืนข้อความให้กับคุณได้


การกู้การสำรองข้อมูลเก่า (ไม่ใหม่ที่สุด)

ก่อนที่จะทำการกู้ เราขอแจ้งให้ทราบว่า:

 • การกู้ข้อความจะทำให้ประวัติการแชทปัจจุบันหายไป
 • สามารถเรียกคืนไฟล์สำรองข้อมูลได้สูงสุด 7 วันเท่านั้น
 • ไม่สามารถกู้คืนข้อความใหม่ที่ส่งออก/ได้รับหลังจากที่ได้สำรองข้อมูลแล้ว และข้อความที่ถูกลบออกก่อนสำรองข้อมูลครั้งถัดไปได้
 • หากเลือกวิธีสำรองข้อมูลด้วยตนเอง การสำรองข้อมูลจะเขียนข้อมูลแทนไฟล์สำรองข้อมูลอัตโนมัติล่าสุด
 • บนมือถือรุ่นใหม่ๆ ส่วนใหญ่แฟ้ม WhatsApp/Databases ของคุณจะอยู่ในหน่วยความจำภายในของมือถือของคุณ
 • คุณจะต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันกับตอนที่คุณได้ทำการสำรองแชทของคุณ

เราขอแนะนำอีกด้วยว่า:

 • คุณควรมีผู้จัดการไฟล์ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการเปลี่ยนชื่อไฟล์สำรองข้อมูล
  นี่คือตัวเลือกต่างๆ: File Managers และ Explorers
 • หากคุณไม่ต้องการให้ประวัติปัจจุบัน (ข้อความล่าสุด) สูญหายไป ให้สร้างสำรองข้อมูลขึ้นเองโดยไปที่:
  WhatsApp > ปุ่มเมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าแชท > สำรองข้อมูลแชท
 • ไฟล์สำรองข้อมูลที่ทำเองนี้จะถูกบันทึกในชื่อ "msgstore.db.crypt7" หรือ "msgstore.db.crypt8" ในแฟ้ม /sdcard/WhatsApp/Databases ของคุณ บันทึกไฟล์ด้วยชื่อ "msgstore.db.crypt7.current" หรือ "msgstore.db.crypt8.current" (ขึ้นอยู่กับนามสกุลไฟล์ต้นฉบับ) เพื่อจะได้ไม่สับสนกับไฟล์สำรองข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับระหว่างกระบวนการกู้ข้อความ

โปรดทราบ: ไฟล์สำรองข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ที่แฟ้ม /sdcard/WhatsApp/Databases/ แฟ้มนี้อาจจะอยุ่ในหน่วยความจำภายในหรือภายนอกของมือถือคุณก็ได้

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อกู้ข้อมูลจากสำรองข้อมูล:

 1. ลบ WhatsApp
 2. ตัดสินใจว่าต้องการกู้ไฟล์สำรองข้อมูลใด
 3. เปลี่ยนชื่อไฟล์จาก "msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt7" ให้เป็น "msgstore.db.crypt7" หรือจาก "msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt8" ให้เป็น "msgstore.db.crypt8"
 4. ติดตั้ง WhatsApp
 5. เมื่อระบบถามว่าต้องการกู้ข้อความหรือไม่ ให้แตะ กู้ข้อมูล

จากนั้นคุณจะเห็นข้อความที่กู้เสร็จแล้ว หากต้องการย้อนการกู้ข้อความกลับคืน แค่เปลี่ยนชื่อไฟล์ให้เป็นชื่อเดิม จาก "msgstore.db.crypt7.current" เป็น "msgstore.db.crypt7" หรือจาก "msgstore.db.crypt8.current" เป็น "msgstore.db.crypt8" และทำตาม ขั้นตอนที่อธิบายไว้ด้านบน อีกครั้ง

ขอบคุณที่ใช้บริการ
ทีมฝ่ายสนับสนุนของ WhatsApp