ฉันบังเอิญไปลบแชทของตัวเอง! ฉันสามารถเรียกข้อความคืนได้หรือไม่?

บทสรุป

 • น่าจะทำได้
 • ลบและติดตั้ง WhatsApp ใหม่
 • คลิกที่ กู้ข้อมูล เมื่อถูกถามว่าต้องการกู้ประวัติข้อความหรือไม่
 • แชทที่หายไปควรปรากฏให้เห็นใน WhatsApp!

รายละเอียด

WhatsApp สำรองข้อความโดยอัตโนมัติทุกวันเวลา 4.00น. (ตีสีี่) และเก็บไว้ในการ์ดความจำ microSD ในมือถือ Android ของคุณ สำหรับขั้นตอนการกู้การสำรองข้อมูลล่าสุด คุณจะต้อง ลบและติดตั้ง WhatsApp ใหม่ หากต้องการกู้ข้อความเก่าๆ ให้ดูที่ "กู้ข้อมูลสำรองเก่า (ไม่ใหม่ที่สุด)"

ระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง คุณจะถูกถามว่าต้องการกู้ประวัติข้อความหรือไม่ ตอบ กู้ข้อมูล เพื่อกู้แชทที่หายไป

ถ้าหากคุณไม่ได้รับข้อความแจ้งให้กู้คืนข้อความของคุณ อาจจะเป็นไปได้ว่า:

 • การ์ด SD ของคุณหรือประวัตืแชทได้รับความเสียหาย
 • การสำรองข้อมูลของคุณเก่าเกินไป WhatsApp ไม่สามารถกู้คืนข้อมูลสำรองที่มีอายุเก่าเกินกว่า 7 วัน
 • คุณไม่ได้ใช้หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันกับตอนที่คุณได้ทำการสำรองแชทของคุณ

ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ทางเราไม่สามารถที่จะกู้คืนข้อความให้กับคุณได้


การกู้การสำรองข้อมูลเก่า (ไม่ใหม่ที่สุด)

ก่อนที่จะทำการกู้ เราขอแจ้งให้ทราบว่า:

 • การกู้ข้อความจะทำให้ประวัติการแชทปัจจุบันหายไป
 • สามารถเรียกคืนไฟล์สำรองข้อมูลได้สูงสุด 7 วันเท่านั้น
 • ไม่สามารถกู้คืนข้อความใหม่ที่ส่งออก/ได้รับหลังจากที่ได้สำรองข้อมูลแล้ว และข้อความที่ถูกลบออกก่อนสำรองข้อมูลครั้งถัดไปได้
 • หากเลือกวิธีสำรองข้อมูลด้วยตนเอง การสำรองข้อมูลจะเขียนข้อมูลแทนไฟล์สำรองข้อมูลอัตโนมัติล่าสุด
 • คุณจะต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันกับตอนที่คุณได้ทำการสำรองแชทของคุณ

เราขอแนะนำอีกด้วยว่า:

 • คุณควรมีผู้จัดการไฟล์ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการเปลี่ยนชื่อไฟล์สำรองข้อมูล
  นี่คือตัวเลือกต่างๆ: File Managers และ Explorers
 • หากคุณไม่ต้องการให้ประวัติปัจจุบัน (ข้อความล่าสุด) สูญหายไป ให้สร้างสำรองข้อมูลขึ้นเองโดยไปที่:
  WhatsApp > ปุ่มเมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าแชท > สำรองข้อมูลสนทนา
 • ไฟล์สำรองข้อมูลที่ทำเองนี้จะถูกบันทึกในชื่อ "msgstore.db.crypt7" ในแฟ้ม /sdcard/WhatsApp/Databases ของคุณ บันทึกไฟล์ด้วยชื่อ "msgstore.db.crypt7.current" เพื่อจะได้ไม่สับสนกับไฟล์สำรองข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับระหว่างกระบวนการกู้ข้อความ

ขอแจ้งให้ทราบว่าไฟล์สำรองข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ที่แฟ้ม /sdcard/WhatsApp/Databases/

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อกู้ข้อมูลจากสำรองข้อมูล:

 1. ลบ WhatsApp
 2. ตัดสินใจว่าต้องการกู้ไฟล์สำรองข้อมูลใด
 3. เปลี่ยนชื่อไฟล์จาก "msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt7" ให้เป็น "msgstore.db.crypt7"
 4. ติดตั้ง WhatsApp
 5. เมื่อระบบถามว่าต้องการกู้ข้อความหรือไม่ ให้แตะ กู้ข้อมูล

จากนั้นคุณจะเห็นข้อความที่กู้เสร็จแล้ว หากต้องการย้อนการกู้ข้อความกลับคืน แค่เปลี่ยนชื่อไฟล์ให้เป็นชื่อเดิม จาก "msgstore.db.crypt7.current" เป็น "msgstore.db.crypt7" และทำตาม ขั้นตอนที่อธิบายไว้ด้านบน อีกครั้ง

ขอบคุณที่ใช้บริการ
ทีมฝ่ายสนับสนุนของ WhatsApp