Jak zmienić numer w WhatsApp?

Funkcja zmiany numeru pozwala na zmianę numeru telefonu powiązanego z kontem WhatsApp na tym samym aparacie telefonicznym. Funkcji tej należy użyć przed weryfikacją nowego numeru telefonu.

Proces zmiany numeru telefonu spowoduje:

  • usunięcie konta związanego z Twoim starym numerem, tak więc Twoje kontakty nie będą więcej widzieć Twojego starego numeru na swojej liście kontaktów w WhatsApp,
  • przeniesienie informacji o Twoim koncie, Twoich grupach i ustawieniach oraz historię czatów do nowego numeru telefonu,
  • powiązanie Twojej dotychczasowej historii czatów z nowym numerem pod warunkiem zachowania tego samego aparatu telefonicznego.
Zanim rozpoczniesz zmianę
  • upewnij się, że nowy numer może otrzymywać wiadomości SMS i rozmowy telefoniczne oraz że posiada aktywowane dane komórkowe,
  • poinformuj swoje kontakty WhatsApp, że posiadasz nowy numer telefonu i poproś znajomych, aby zapisali Twój nowy numer telefonu w książkach adresowych swoich telefonów.
Aby zmienić numer telefonu w WhatsApp
  1. Otwórz WhatsApp
  2. Naciśnij ikonę Więcej > ustawienia > konto > zmiana numeru > kontynuuj na dole ekranu

  3. Wprowadź swój aktualny numer telefonu WhatsApp w górnym polu

  4. Wprowadź nowy numer telefonu w dolnym polu
  5. Aby kontynuować, wybierz akceptuj na dole ekranu

Po pomyślnym zweryfikowaniu nowego numeru, Twój stary numer zostanie usunięty z WhatsApp a informacje dotyczące konta zostaną przeniesione do nowego numeru.

Dowiedz się, jak zmienić numer telefonu w telefonach typu: Android | iPhone | Nokia S40 | BlackBerry | Nokia S60 | BlackBerry 10

Pozdrawiamy,
Zespół Wsparcia WhatsApp