Jak zmienić numer w WhatsApp?

Funkcja zmiany numeru pozwala na zmianę numeru telefonu powiązanego z kontem WhatsApp na tym samym aparacie telefonicznym. Funkcji tej należy użyć przed weryfikacją nowego numeru telefonu.

Użycie funkcji zmiany numery telefonu spowoduje:

  • przeniesienie informacji o koncie (wraz z informacjami profilowymi), grup i ustawień z Twojego starego numeru telefonu na nowy numer.
  • usunięcie konta związanego z Twoim starym numerem telefonu, tak więc Twoje kontakty nie będą więcej widzieć Twojego starego numeru na swojej liście kontaktów w WhatsApp,

Jeśli skorzystasz z naszej opcji zmiany numeru, historia czatów będzie wciąż dostępna na Twoim telefonie z nowym numerem tak długo, jak będziesz używać tego samego telefonu.

Zanim rozpoczniesz zmianę
  • upewnij się, że nowy numer może otrzymywać wiadomości SMS i rozmowy telefoniczne oraz że posiada aktywowane dane komórkowe,
  • upewnij się, że Twoje kontakty WhatsApp, mają Twój nowy numer telefonu zapisany w książkach adresowych swoich telefonów.
Aby zmienić numer telefonu w WhatsApp
  1. Otwórz WhatsApp
  2. Naciśnij ikonę Więcej > ustawienia > konto > zmiana numeru > kontynuuj na dole ekranu

  3. Wprowadź swój aktualny numer telefonu WhatsApp w górnym polu

  4. Wprowadź nowy numer telefonu w dolnym polu
  5. Aby kontynuować, wybierz akceptuj na dole ekranu

Dowiedz się, jak zmienić numer telefonu w telefonach typu: Android | iPhone | Nokia S40 | BlackBerry | Nokia S60 | BlackBerry 10

Pozdrawiamy,
Zespół Wsparcia WhatsApp