Jak usunąć kontakt?

Kontakty, które widzisz w WhatsApp pochodzą z listy Kontaktów Twojego telefonu iPhone. Nie ma możliwości usunięcia kontaktu z wewnątrz WhatsApp. Musisz usunąć kontakt z książki adresowej swojego telefonu iPhone (Kontakty), aby usunąć kontakt z listy WhatsApp.

W aplikacji iPhone Kontakty:

  1. Stuknij w imię/nazwę kontaktu, który chcesz usunąć oraz stuknij w Edycja w prawym górnym rogu
  2. Przewiń do samego dołu ekranu informacji o kontakcie
  3. Wybierz Usuń kontakt

Jeśli dokonasz zmian w Kontaktach, a WhatsApp nie widzisz odzwierciedlenia dokonanych zmian, wówczas odśwież Ulubione przeciągając palcem w dół od początku listy Ulubione. Czynność ta wykluczy usunięte kontakty oraz uporządkuje alfabetycznie Twoją listę Ulubionych.

Usunięcie kontaktu w aplikacji Kontakty nie spowoduje wykasowania Twojej historii czatów z tą osobą. Dowiedz się jak wykasować czaty w tym artykule FAQ.

Dowiedz się jak usunąć kontakty w telefonach typu: Android | BlackBerry | Nokia S40 | Nokia S60 | Windows Phone | BlackBerry 10

Pozdrawiamy,
Zespół Wsparcia WhatsApp