Jak zmienić numer w WhatsApp?

Funkcja Zmiany numeru pozwala na zmianę numeru telefonu powiązanego z kontem WhatsApp w tym samym aparacie telefonicznym*. Funkcji tej należy użyć przez** weryfikacją nowego numeru telefonu.

Proces zmiany numeru telefonu spowoduje:

  • usunięcie konta związanego z Twoim starym numerem, tak więc Twoje kontakty nie będą więcej widzieć Twojego starego numeru na swojej liście kontaktów w WhatsApp,
  • przeniesienie informacji o Twoim koncie, Twoich grupach i ustawieniach.

Aby zmienić swój numer telefonu w aplikacji WhatsApp:

  1. Przejdź do: Ustawienia > Konto > Zmień numer
  2. W pierwszym polu wprowadź swój obecny numer telefonu
  3. W drugim polu wprowadź swój nowy numer telefonu
  4. Stuknij Gotowe, aby kontynuować

Po pomyślnym zweryfikowaniu nowego numeru telefonu, informacje z Twojego starego konta przeniesione zostaną na nowy numer. Upewnij się, że Twoje kontakty WhatsApp posiadają Twój nowy numer telefonu zapisany w książkach telefonicznych swoich telefonów, aby zapewnić bezproblemową wymianę wiadomości.

Dowiedz się, jak zmienić numer telefonu w telefonach typu: Android | Windows Phone | Nokia S40 | BlackBerry | Nokia S60 | BlackBerry 10

Pozdrawiamy,
Zespół Wsparcia WhatsApp