כיצד אוכל למחוק את חשבוני?

תוכל למחוק את חשבונך מתוך WhatsApp.

אזהרה! מחיקת החשבון שלך הינה פעולה בלתי הפיכה, לא נוכל לבטל את המחיקה במידה ותבצע את הפעולה בשלמותה בטעות.

מחיקת החשבון שלך תגרום לדברים הבאים

  • מחיקת חשבונך מ-WhatsApp.
  • מחיקתך מרשימות בחר איש קשר של חבריך.
  • מחיקתך מכל קבוצות WhatsApp.
  • מחיקת היסטוריית ההודעות שלך בטלפון שלך.
  • מחיקת פרטי התשלום שלך עבור שירות WhatsApp.

למחיקת חשבון ה- WhatsApp שלך

  1. פתח את WhatsApp.
  2. לחץ על לחצן התפריט > הגדרות > חשבון > מחק את החשבון שלי.
  3. הזן את מספר הטלפון שלך בתבנית בינלאומית מלאה ולאחר מכן הקש על מחק את החשבון שלי.

לתשומת לבך, בשלב זה איננו יכולים למחוק את חשבונך עבורך.

למד כיצד למחוק את חשבונך ב:
iPhone | BlackBerry | Nokia S40 | Nokia S60 | Windows Phone | BlackBerry 10

בברכה,
צוות התמיכה של WhatsApp