Как да променя телефонния си номер?

С функцията Промяна на номера може да промените телефонния номер, свързан с вашия WhatsApp акаунт от самия телефон. Тази функция е предназначена за използване преди да потвърдите номера. Ако имате нов номер и нов телефон, моля прочетете тази статия в Чести въпроси.

Този процес ще:

  • Изтрие акаунта, свързан със стария ви номер, за да може контaктите ви да не виждат стария номер в списъците си с абонати в WhatsApp.
  • Прехвърли информацията за плащане, групите, профила и хронологията на чатовете към новия номер.
  • Запази и продължи чат хронологиите с новия номер, стига да продължите да използвате същия телефон.
Преди да започнете процеса на 'Промяна на номера'
  • Убедете се, че вашият нов телефонен номер може да получава SMS и/или обаждания и има добра връзка с интернет.
  • За най-безпрепятствено общуване, уведомете контактите си в WhatsApp за новия си номер и ги помолете да го запазят в телефонните си указатели.
Промяна на телефонния номер
  1. Отворете WhatsApp.
  2. Докоснете Още > настройки > акаунт > промяна на номера > напред.
  3. Въведете стария номер, който в момента е потвърден с WhatsApp, в горното поле.
  4. Въведете новия номер в долното поле.
  5. Докоснете да в долната част на екрана.

След успешното потвърждаване на номера, старият номер ще бъде изтрит от WhatsApp и информацията на вашия акаунт ще бъде прехвърлена към новия номер.

Научете как да смените номера си с: Android | iPhone | Nokia S40 | BlackBerry | Nokia S60 | BlackBerry 10

Поздрави,
Екип за поддръжка, WhatsApp