Какви са тези отметки до съобщенията ми?

До всяко изпратено съобщение ще забележите появата на отметки. Ето какво означават те:

  • Успешно изпратено съобщение.
  • Успешно доставено до телефона на получателя съобщение.
  • Получателят е прочел вашето съобщение.

В груповите чатове, втората отметка ще се появи едва когато всички участници в групата получат съобщението. Две сини отметки ще се появят само когато всички участници са прочели съобщението.

Екранът Информация за съобщението показва кой и кога е видял съобщението. За повече информация, прочетете : Android | iPhone | Windows Phone | Nokia S40 | BlackBerry | Nokia S60 | BlackBerry 10

Ако се появява само една отметка до съобщението ви, по всяка вероятност всичко е наред с WhatsApp и с телефона. Причините за това, че съобщенията биват изпратени, но не доставяни могат да бъдат няколко:

  • Телефонът на получателя е изключен.
  • Възможно е получателят да спи, особено ако живее в различна от вашата часова зона.
  • Възможно е получателят да има проблеми със свързването.
  • Възможно е получателят да е видял известието за полученото съобщение, но да не е влязъл в WhatsApp. Това е особено често срещана причина при получателите, използващи iPhone).
  • Възможно е получателят да е блокирал вашия номер. За повече информация, моля прочетете тази статия.

Поздрави,
Екип за поддръжка, WhatsApp