چگونه تنظیمات اعلان هشدار را تغییر دهم؟

تنظیمات اعلان هشدار شامل صدا برای مکالمات دریافتی انفرادی یا گروهی، هشدارهای داخل برنامه، بنرها و پیش دید پیام ها می باشد.

برای شخصی کردن تنظیمات اعلان هشدار خود:

۱. واتساپ را باز کنید.
۲. بزنید روی بیشتر > تنظیمات > اعلان هشدار.
۳. در اینجا گزینه های زیر را در اختیار دارید:
- می توانید اعلان هشدار را برای مکالمات انفرادی و گروهی روشن و خاموش کنید.
- از میان صداهای موجود در فهرست برای اعلان هشدار خود صدا انتخاب کنید. توجه: زنگ های شخصی موجود نمی باشند.
- انتخاب کنید آیا می خواهید برای پیام های دریافتی هنگام استفاده از برنامه هشدار دریافت کنید یا خیر.
- لرزش را روشن/خاموش کنید.
- انتخاب کنید آیا می خواهید محتوای پیام در بنر هشدار نمایش داده شود یا خیر. توجه: این گزینه برای گوشی ویندوز ۷ وجود ندارد.
۴. شما همچنین می توانید: - یک مکالمه را باز کرده و بزنید روی بیشتر > اطلاعات گروه یا اطلاعات > اعلان هشدار شخصی یا بی صدا.

گوشی ویندوز ۸.۱ فقط

در گوشی ویندوز تنظیمات > سیستم > اعلان هشدار+عملیات > واتساپ این گزینه را دارید که:

  • همه صداهای هشدار برای پیام های دریافتی را خاموش کنید:
    • در منو صدای هشدار انتخاب کنید هیچکدام.
  • هشدار بنر را نشان بده که در قسمت بالای صفحه می آید (داخل مربع را خالی یا پر کنید).

توجه:

  • تنظیمات صدای اعلان هشدار فقط برای ویندور ۸ و سیستم عامل های جدیدتر موجود است.
  • صدای هشداری که انتخاب می کنید فقط هنگام فعال بودن واتساپ در پس زمینه عمل می کنند.
  • برای فعال کردن کامل تنظیمات صدای هشدار، لطفا اطمینان حاصل کنید هشدارهای گوشی روی بی صدا یا فقط لرزش نباشند.

با احترام،
تیم پشتیبانی واتساپ