Защо не мога да се свържа с WhatsApp?

Ако срещате някои от описаните по-долу проблеми, те най-вероятно се дължат на това, че телефонът ви в момента не е свързан с Интернет.

 • Имате затруднения с изпращането и с получаването на съобщения или с изтеглянето на медийни файлове.
 • Виждате часовник до изпратените съобщения.
 • Виждате Неизвестен под Срок на абонамента (За да проверите: Отворете WhatsApp и докоснете Още > настройки > акаунт).
 • Имате проблем с обновяването на снимката на профила, статуса или списъка Любими.

Основни начини за отстраняване на проблемите със свързването

 1. Потвърдете, че използвате най-новата версия на WhatsApp Messenger от Магазин.
 2. Убедете се, че имате план за мобилни данни от вашия доставчик на мобилни услуги или чрез Wi-Fi мрежа с отворен достъп до Интернет.
  Важно: За да използвате WhatsApp с Windows Phone, трябва да имате план за мобилни данни. Устройствата, които са само на Wi-Fi ще срещат затруднения.
 3. Убедете се, че устройството ви е в обсега на покритие с мобилен интернет от вашия мобилен оператор или от някоя Wi-Fi мрежа. Връзката с интернет трябва да бъде стабилна и надеждна.
 4. Рестартирайте телефона (изключете го, изчакайте 30 секунди и пак го включете).

Допълнителни съвети за отстраняване на проблемите със свързването

Някои мобилни оператори редовно имат затруднения с работата на WhatsApp с Windows Phone, дори и приложението да работи добре на други платформи телефони. Ако успявате да отваряте уеб страници и други приложения, но не успявате да се свържете с WhatsApp, тогава има вероятност вашите настройки за мрежи да са конфигурирани така, че да не позволяват сокет или non-HTTP връзки, необходими за работата на WhatsApp.

Моля, проверете следното:

 • Проверете настройките Access Point Name (APN) с мобилния оператор. Възможно е той да разрешава други APN настройки, а не необходимите за non-HTTP връзки за WhatsApp. За да научите как може да смените APN настройките в телефона, моля, прочетете: Windows Phone 7 и Windows Phone 8. След като преомените APN настройките, моля рестартирайте телефона за да могат промените да влязат в сила.
 • Ако използвате Windows Phone направен от Nokia, опитайте използването на Connection Setup app от колекцията Nokia в Магазин (това приложение не е налично във всички страни).

Ако срещате затруднения с получаването на известия за съобщения, моля, прочетете тази статия.

Научете как може да се свържете с: Android | iPhone | Nokia S40 | BlackBerry | Nokia S60 | BlackBerry 10

Поздрави,

Екип за поддръжка, WhatsApp